На слука в 3 Язовира и 3 Реки /“Огоста”, „Чернила- платен“, „Балова Шума“ и реки /Огоста, Бързия, Златица –/ щука, сом, бяла риба, шаран, кротушка, уклей, мрянка, платика, костур, каракуда, раци.