За въпроси и доуточняване! инж. Владимир Петров – собственик на „Стари Бистрилишки Къщи“ Бистрилица, общ.Берковица, обл.Монтана mailto:  te_15@abv.bg Мобилен телефон:  +359 887 428 108 За комплекса