За въпроси и доуточняване! инж. Владимир Петров – собственик на „Бистрилишки Къщи“ Бистрилица, общ. Берковица, обл.Монтана mailto:  te_15@abv.bg Мобилен телефон:  +359 887 428 108 / свързан с Viber/ За комплекса